Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.09.2022

Gigantgjeld

SAS har gjeld på over 55 milliarder kroner.

Flyselskapet SAS har en samlet gjeld på over 58 milliarder svenske kroner, nesten 56 milliarder norske kroner, mens likviditeten er på under 8 milliarder. Kilde: vg.no

Les mer

03.08.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA