Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.09.2022

Datatilsynet: Nytt kredittopplysnings-regelverk og ny veiledning

Ny kredittopplysningslov med forskrift har trådt i kraft.

Den nye kredittopplysningsloven med forskrift trådte i kraft 1. juli 2022. Samtidig ble overgangsbestemmelsene om behandling av personopplysninger opphevet. Den nye kredittopplysningsloven erstatter den tidligere konsesjonsordningen. Kilde: datatilsynet.no

Les mer

03.08.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA