Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.09.2022

Sverige: konkurser

UC: Konkursvåg att vänta i höst.

Trots ett instabilt ekonomiskt läge fortsätter konkurserna i Sverige att minska och är idag på de lägsta nivåerna på tio år. Det är endast inom handeln som konkurserna har ökat. Men till hösten väntar en konkursvåg, menar Johanna Blomé, ekonom på UC. Kilde: uc.se

Les mer

03.08.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA