Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.09.2022

Konkurser uke 29, inkl. Pizza Stasjon AS, Nida Renhold AS og 24 7 Bygg AS

Det ble åpnet 26 konkurser i uke 29, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 1 tvangsavvikling. Kilde: brreg.no

Les mer

24.07.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA