Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023
Foto: Bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor

Hele Kredinor er nå sertifisert Miljøfyrtårn

Sommerens gledelige nyhet er at hele Kredinor nå er sertifisert Miljøfyrtårn, etter at byene Kristiansund og Bergen fikk sertifiseringen i juni 2022.

Disse byene kompletterer nå hovedkontoret i Oslo og avdelingskontoret i Kristiansand som allerede er sertifisert Miljøfyrtårn.

– Oppmerksomhet rundt miljø er ikke et engangstiltak, men noe som må ha løpende oppfølging, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor (foto). – Derfor var det gledelig at vi nå har fått på plass de to siste sertifiseringene slik at hele Kredinor er Sertifisert Miljøfyrtårn, sier hun.

For å klare kravene til å bli Sertifisert Miljøfyrtårn kreves det en betydelig innsats fra de enkelte kontorene sin side. Ansatte skal involveres og få instruksjoner, miljøkonsulenter skal følges opp, avfall må veies og sorteres, energiforbruket registreres, avfallsbokser merkes, etc. Kilde: kredinor.no

Les mer

19.07.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA