Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 14.08.2022

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm gjeldsordning

Tingrettens kjennelse om opphevelse av gjeldsordning ble opphevet på grunn av manglende kontradiksjon. Kilde: lovdata.no

Les mer

18.06.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA