Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 14.08.2022

Arbeidsledig mann slått konkurs av Skatteetaten

– hadde et krav på 2.845.996 kroner i skyldig skatt.

Klarte ikke å gjøre opp gjelden. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

18.06.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA