Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 14.08.2022

Konkurser uke 23, inkl. Cowboy Grill AS, Landa Elektro AS og Randsfjord Foods AS

Det ble åpnet 42 konkurser i uke 23, i følge Brønnøysundregisteret. Det var ingen tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no

Les mer

11.06.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA