Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 14.08.2022

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm påståtte feil begått av dommeren

Lagmannsretten forkastet anken over tingrettens avvisning av erstatningssøksmål mot staten for påståtte feil begått av dommeren i en sak fra 2020.

Dommen fra 2020 ble anket, men saken ble hevet av lagmannsretten etter at partene inngikk forlik. Kilde: lovdata.no

Les mer

07.06.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA