Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Dun & Bradstreet: Ny kreditt-opplysningslov

– endringer i forhold til enkeltpersonforetak (ENK).

Det er vedtatt en ny kredittopplysningslov som trer i kraft fra 01.07.2022. I den nye loven er alle ENK definert som «fysiske personer» og likestilles med alle privatpersoner ved en kredittvurdering. Kilde: dnb.com

Les mer

07.06.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA