Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 14.08.2022

Konkurser uke 22, inkl. Bygg Midt AS, Øygarden FK og Mote AS

Det ble åpnet 95 konkurser i uke 22, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 3 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no

Les mer

04.06.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA