Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 14.08.2022

Ny smell for Flyr i første kvartal

Flyr tapte 212 millioner kroner i første kvartal, trass i passasjerinntekter på 78 millioner kroner. Etter skatt tapte selskapet 211 millioner kroner. Kilde: abcnyheter.no

Les mer

30.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA