Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 14.08.2022

Hvor mye feriepenger blir det i år?

Simployer: Vi har laget en kalkulator som beregner hvor mye feriepenger en ansatt med fast månedslønn får, avhengig av hvordan arbeidsgiver beregner lønnstrekket. Kilde: simployer.no

Les mer

24.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA