Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023

Slik bruker du faktura som tvangsgrunnlag

Mange selskaper sliter med å få betalt for sine ytelser. De sender faktura etter utført oppdrag, men hører ingenting fra motparten, heller ikke etter purringer.

Dette koster tid og sliter på likviditeten. Heldigvis kan selve fakturaen være tvangsgrunnlag i seg selv. Kilde: sticos.no

Les mer

24.05.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA