Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022
Foto: Lisa S. Legallais-Hansen, er ansatt som direktør for Operasjonell drift i Kredinor

Ny konsernledelse i Kredinor

Vår administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen, har nå fått på plass sin ledergruppe som skal være operativ når fusjonen mellom Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi gjennomføres.

Lisa S. Legallais-Hansen, er ansatt som direktør for Operasjonell drift i Kredinor og skal lede kundearbeidet i selskapets desidert største forretningsområde. Den nye ledergruppen har en lik fordeling av kvinner og menn.

I mars kunngjorde Kredinor og Mohdi Finance planene om å slå seg sammen, og at det nye selskapet vil få navnet Kredinor. Allerede i slutten av april fikk vi grønt lys fra konkurransemyndighetene. Partene legger opp til at det nye selskapet fusjoneres i løpet av tredje kvartal i år. Det nye selskapet vil bli et av Norges største inkassoselskap.

Kredinor AS vil ha følgende konsernledelse: Kilde: kredinor.no

Les mer

20.05.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA