Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Konkurser uke 19, inkl. Polar Uteliv og Event AS, Oppdal Bakeri AS og Royal Bilpleie AS

Det ble åpnet 84 konkurser i uke 19, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 7 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no

Les mer

14.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA