Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Rørleggerfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har drevet med rørleggerarbeid.

Det var firmaet Partner Vannrens AS som fredag ble tvangsoppløst i Sandnes tinghus. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

10.05.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA