Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Forbrukertilsynet vil rydde opp blant strømverstingene

Forbrukertilsynet har intensivert tilsynet med strømbransjen for å få bukt med villedende markedsføring og urimelige avtalevilkår. Kilde: finansavisen.no

Les mer

09.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA