Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Flere går konkurs - hele 60 prosent flere konkurser i Nordland

938 konkurser ble åpnet i løpet av første kvartal i år, en økning på 12 prosent sammenlignet med første kvartal 2021.

Sammenligner man med foregående kvartal, altså fjerde kvartal 2021, er økningen på 6 prosent. Det skriver SSB tirsdag. Kilde: abcnyheter.no

Les mer

04.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA