Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Nordmenns forbruksgjeld stabiliserer seg

Såkalt usikret gjeld i Norge økte med knappe 200 millioner kroner i april, og forbruksgjelden ser ut til å ha stabilisert seg på rundt 150 milliarder. Kilde: abcnyheter.no

Les mer

02.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA