Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023

Bygg- og anleggsfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Ainfra AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

02.05.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA