Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Sverige: konkurser

Många svenska företag opåverkade av kriget i Ukraina.

Konkurserna fortsätter att minska trots rådande osäkerhet på marknaden, enligt färsk statistik från UC. Även lågmarginalbranscher såsom detaljhandeln är än så länge opåverkade av omvärldsläget.

Konkurserna inom partihandeln ökade dock med 12 procent under april månad, och eskalerande utmaningar med höjda priser och komponentbrist väntas slå hårt mot flera svenska företag framöver.

Den senaste månadsstatistiken från UC visar på en minskning av det totala antalet konkurser i Sverige med 9 procent under april månad i år, i jämförelse med april 2021. Kilde: uc.se

Les mer

02.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA