Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Årsrapporten til Finanstilsynet for 2021

Årsrapporten gir ei oversikt over verksemda til Finanstilsynet og oppgåvene tilsynet gjennomførte i 2021. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer

22.04.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA