Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023
Foto: Adm. direktør Sven Ingebretsen i Sergel Norge

Sergels frokostseminar, den 05.04: Et arrangement med lærerike foredrag, inspirasjon og hygge

I tillegg til dyktige, interne krefter hadde Sergel invitert Harald Magnus Andreassen, Sjefsøkonom i Sparebank 1 Markets og Jon Waalen, Partner i Deloitte.

Ken Andersen, Head of Sales and Marketing i Sergel Norge, ønsket velkommen og Adm. direktør Sven Ingebretsen gav oss siste nytt fra Sergel og arbeidet med ny inkassolov.

De eksterne foredragsholderne delte sin innsikt og kunnskap rundt temaene: • Kjenner du på en uro rundt alt som skjer i Europa i disse dager – og lurer på hvordan situasjonen kan påvirke din bedrift? (Andreassen). Han poengterte blant annet at vi er i en høykonjunktur men ikke i en økonomisk krise. Usikkerheten er stor. Ledigheten er pt ekstremt lav.

Opplever du at det stilles stadig høyere krav til CFO-rollen og at den er i endring? (Waalen). Deloittes CFO-program bistår blant annet CFOer med å håndtere kompleksiteten i sin rolle, løse selskapets mest avgjørende utfordringer, samt håndtere omstillinger som et resultat av strategiske endringer i markedet.

Dagens avslutningsforedrag var «Inkasso – en del av kundereisen?» v/Tom Kjuusmoen, Head of Operations i Sergel Norge. Spørsmålet er: Har dere tenkt på hvordan inkassohåndteringen kan påvirke kundereisen til deres kunder? Det bør man så absolutt gjøre. Kjuusmoen benyttet anledningen til å presentere sitt team med dyktige og erfarne medarbeidere. Frokostseminaret ble avundet og oppsummert av Ken Andersen, Head of Sales and Marketing i Sergel Norge. Sergel er en utfordrer med stø kurs fremover.

18.04.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA