Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Endring i mva-meldingen

Ny mva-melding: Har du kontroll på hva som er uttak, tap på krav og justering?

Om kort tid skal den nye mva-meldingen for første termin 2022 leveres. En viktig endring i mva-meldingen er at opplysninger om uttak, tap på fordringer, justeringer og tilbakeføring skal rapporteres særskilt. Kilde: sticos.no

Les mer

01.04.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA