Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Nå blir det forbudt med hjemmekontor på søndager

Regjeringen har i dag vedtatt nye regler for arbeid på hjemmekontor. Fra i sommer blir det slutt på at ansatte kan jobbe fra hjemmekontor på natten eller på søndag. Kilde: simployer.no

Les mer

24.03.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA