Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Byggmesterfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Byggmester Gunleiv Larsen AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at firmaet gjeld er på 1.513.146 kroner og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på 79.600 kroner. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

15.03.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA