Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022
Foto: Ken Andersen Head of Sales & Marketing i Sergel

Sergel: Forventer en økning i antall inkassosaker

Inkassoselskapet Sergel tror mange vil slite med å betale strømregningene sine fremover.

Strømprisene var gjennom 2020 svært lave, og for første gang i historien fikk kundene enkelte dager betalt penger for å bruke strøm. Kontrastene er store til den voldsomme prisveksten det siste året der strømprisen foreløpig toppet ut i desember 2021 med en pris på 221,41 øre/KWh.

– Vi er overrasket over at det foreløpig ikke er en økning i antall inkassosaker knyttet til de høye strømprisene. Noe av forklaringen kan være at husholdningene har økt sparingen sin under koronapandemien, og at restriksjoner har tatt ned etterspørselen spesielt innenfor tjenesteytende sektor. Nå som samfunnet åpner opp igjen tror vi imidlertid at de oppsparte midlene i større grad vil gå til forbruk, og at dette fremover vil øke antall saker som sendes til inkasso, sier Head of Sales & Marketing i Sergel Ken Andersen.

FORVENTER HØYERE OG MER USTABILE STRØMPRISER: Tilbudssiden preges i det korte bilde av geopolitisk uro og den anspente situasjonen i Ukraina som rammer energisektoren og gir ytterligere press i energiprisene. Russland er verdens tredje største oljeprodusent og EUs største leverandør av gass (41%). Skyhøye gasspriser presser strømprisene opp blant annet som følge av at gass er en viktig innsatsfaktor i strømproduksjonen i Europa.

– Det grønne skiftet vil gi en varig økt etterspørsel etter kraft, og strømprisene vil neppe komme tilbake til det lave nivået vi har vært vant til. Elektrifiseringen av samfunnet vil føre til høyere og mer ustabile strømpriser i fremtiden, sier Andersen. Kilde: Head of Sales & Marketing i Sergel, Ken Andersen/sergel.no

Les mer

08.03.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA