Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 16.05.2022

Betalingskjempe ilagt tresifret millionbot

Mastercard og fire andre betalingsselskaper har blitt ilagt en bot på 395 millioner kroner for kartellvirksomhet knyttet til forhåndsbetalte kort. Kilde: finansavisen.no

Les mer

18.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA