Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 16.05.2022

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm anke over kjennelse om konkursåpning

Saken gjelder anke over kjennelse om konkursåpning etter konkursloven § 60, jf. § 61 og § 63.

Arbeidstaker hadde begjært konkurs på grunnlag av utestående lønn og feriepenger. Lagmannsretten fant at det forelå presumsjon for insolvens etter konkursloven § 63, og at gjelden var «klar og forfalt». Kilde: lovdata.no

Les mer

17.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA