Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 16.05.2022

Sverige: Regeringen utreder skuldregister

Sverige har genom affärs- och kreditinformationsföretaget UC ett av världens mest kompletta kreditregister. Men till skillnad från i många andra länder får kreditinformationsföretag i Sverige inte tillgång till information om inkassoskulder.

Nu efterlyser UC att regeringens nya utredning om att minska överskuldsättningen i samhället ger svenska kreditinformationsföretag denna möjlighet. Kilde: uc.se

Les mer

17.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA