Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 16.05.2022

Pensjon fra første krone og første dag

Reglene om pensjon fra første krone og første dag trådte i kraft fra 1. januar 2022.

Foretakene må tilpasse sine pensjonsordninger innen 30. juni 2022. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer

17.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA