Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.01.2022

Sverige: konkurser

Konkurserna inom fastighetssektorn halverade.

UCs senaste statistik för november månad visar på en oförändrad konkursnivå i jämförelse med samma period i fjol. En kraftig minskning syns inom fastighetssektorn, där konkurserna minskat med hela 54 procent. Konkurserna inom hotell- och restaurang har däremot ökat med 17 procent. Kilde: uc.se

Les mer

02.12.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA