Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.01.2022

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm sak om erstatning for tap som følge av mislighold av forliksavtale

I sak om erstatning for tap som følge av mislighold av forliksavtale hadde saksøkerne lagt frem e-poster til og fra advokaten som partene i fellesskap hadde engasjert for å bistå ved inngåelsen av avtalen. Kilde: lovdata.no

Les mer

22.11.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA