Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 14.08.2022

Strømpriser og rentehevinger demper nordmenns fremtidsutsikter

Forventningsbarometeret for 4. kvartal viser en avdempet optimisme.

Målingen, som er gjennomført før fremleggelsen av Støre-regjeringens budsjett, viser fortsatt stor optimisme for landets økonomi neste år, men noe lavere forventning til egen økonomi. Kilde: finansnorge.no

Les mer

22.11.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA