Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.01.2022
Foto: Advokat Glenn Lorentzen i Modhi Norge

Modhi: Nytt på nytt – nytt fra lovgiver, rettspraksis og Finansklagenemda

Advokat Glenn Lorentzen på Modhi Forum Bank/Finans og Modhi Forum Faktura 2021.

I årets gjennomgang ble, blant annet, endringer i regulatoriske forhold, herunder henvisning til endringer i utlånsforskriften, gjennomgang av rekonstruksjonsloven, endringer i panteloven og kort om ny finansavtalelov gjennomgått.

Hoveddelen knyttet seg imidlertid som vanlig til gjennomgang av interessante saker siste år, denne gang særlig innenfor feltene vesentlig mislighold, kausjonsansvar, herunder frarådning, styreansvar, factoring, BankID-saker, gjeldsordning, erstatningskrav mot eiendomsmegler og erstatningssaker mot Kartverket, samt enkelte forhold knyttet til utleggssaker, husleiesaker og saker om midlertidig sikring.

Dersom ytterligere informasjon om ovennevnte temaer, eller annet, skulle være av interesse, kontakt gjerne Advokat Glenn Lorentzen, Tlf. 62 51 90 18, e-post: glenn.lorentzen@modhi.no

08.11.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA