Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.01.2022

Overføring av personopplysninger ut av EØS

All overføring av personopplysninger ut av EØS krever et særskilt grunnlag for å være lovlig.

Her er en gjennomgang av hva som skal til for at personopplysninger kan overføres til land utenfor EØS. Kilde: datatilsynet.no

Les mer

08.11.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA