Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 06.12.2021

Vil du jobbe med kredittoppfølging av boliglån i Sparebank 1 Østlandet?

Stilling ledig som Fagkonsulent PM Kredittoppfølging.

I avdeling for kredittstyring- og oppfølging PM, søkes det en ny fagkonsulent kredittoppfølging. Rollen innebærer bla. å gjennomføre daglig misligholdsoppfølging, å samhandle med flere ulike enheter i konsernet, å være en fagressurs på kredittområdet og å bidra til positiv lønnsomhetsutvikling i PMs låneportefølje, herunder god kapitalbruk og tilfredsstillende risikoprofil. Kilde: finn.no

Les mer

19.10.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA