Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 06.12.2021

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm heving

Saken gjaldt spørsmål om heving. En plasthall var solgt «som den er».

Lagmannsretten kom til at det ikke var tale om forbrukerkjøp. Spørsmålet var derfor om det forelå en mangel etter kjøpsloven § 19. Kilde: lovdata.no

Les mer

11.10.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA