Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.10.2021

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm tvangsgrunnlag

Ved utleggsforretning med dom som tvangsgrunnlag hadde namsmannen avslått rekvirentens begjæring om utlegg for renter, utenrettslige inndrivingskostnader og renter av utenrettslige inndrivingskostnader, begrunnet med at dommen ikke var tvangsgrunnlag for disse postene, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a. Kilde: lovdata.no

Les mer

13.09.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA