Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.09.2021

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm forståelse av fristbestemmelse i skattebetalingsloven

Anken over lagmannsrettens kjennelse i sak om forståelsen av fristbestemmelsen i skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd andre punktum ble forkastet.

Utvalget bemerket at begrepet «forføyning» i skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd andre punktum skal forstås slik at det utelukker beslutninger om tvangssalg. Utvalget var enig med lagmannsretten i at dette også måtte gjelde der tvangssalget har sitt grunnlag i et frivillig stilt pant. Kilde: lovdata.no

Les mer

13.07.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA