Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.09.2021

Strategisk økonomistyring

Strategisk økonomistyring drøfter temaer og metoder som er viktige for virksomheter i arbeidet med å skape konkurransefortrinn og langsiktig lønnsomhet.

I tillegg til mer tradisjonelle oppgaver, tar boken opp hvordan økonomistyringen må legge til rette for analyser som bidrar både til virksomhetens valg av strategi og til å understøtte strategiene i den daglige driften. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer

12.07.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA