Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.07.2021

Stilling ledig som Adm. direktør i Kredinor SA

Vår nye administrerende direktør skal videreutvikle og styrke Kredinors posisjon i et marked som er i utvikling og endring. Kredinor er et selskap med høy faglig kompetanse, fokus på god inkassoskikk, godt arbeidsmiljø og en sterk bedriftskultur. Kombinert med selskapets store kundebase og bruk av ny teknologi, gir dette gode forutsetninger for videre lønnsom vekst.

Som administrerende direktør har du det overordnede ansvaret for daglig ledelse av selskapet, og skal sammen med styret utvikle og implementere en ny strategi som gjør Kredinor rustet for nye 100 år som markedsledende i Norge. Administrerende direktør skal sørge for en vellykket tilpasning til nye rammebetingelser og endringer i markedssituasjon samt sikre vekst, lønnsomhet og resultater i både kort- og langsiktig perspektiv.

Et viktig ansvar er å sikre at Kredinor er ledende innenfor forenkling og gode kundeopplevelser gjennom effektiv bruk av moderne teknologi og bærekraftig utvikling. Kilde: webcruiter.no

Les mer

21.06.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA