Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.07.2021

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm foreldelsesfrist

I en erstatningssak hadde lagmannsretten besluttet å skille ut til særskilt behandling spørsmålet om den absolutte foreldelsesfristen i foreldelsesloven § 9 nr. 2 var utløpt for tre av de fem saksøkerne, og å behandle dette spørsmålet skriftlig, jf. tvl. § 29-16 femte ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer

08.06.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA