Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.07.2021

Norges Høyesterett – Dom ifm konkurs

Etter konkursåpning i et selskap hadde en selskapskreditor som var underleverandør i et løpende kontraktsforhold, rettet erstatningskrav mot styremedlemmene i selskapet, jf. aksjeloven § 17-1, jf. skadeserstatningsloven § 4-1. Kilde: lovdata.no

Les mer

14.05.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA