Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 25.06.2021

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Beslutning ifm sakskostnader

Ankeutvalget tok til følge begjæring om retting av beløp for tilkjente sakskostnader, jf. tvl. § 19-8.

Utvalget bemerket at etter tvl. § 19-8 kan utvalget beslutte å rette en avgjørelse som på grunn av klare feil har fått en utforming som ikke stemte med rettens mening. Kilde: lovdata.no

Les mer

04.05.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA