Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 25.06.2021

SSB: En av fem har det trangt økonomisk

Mer enn fem ganger så stor andel har betalingsproblemer blant personer uten arbeid sammenliknet med personer som har en jobb.

Resultater fra Levekårsundersøken 2020 viser at de fleste har god råd, men noen utsatte grupper har betalingsvansker og fravær av materielle og sosiale goder, som råd til å bytte ut utslitte klær eller til å reise på ferie. Undersøkelsen ble gjennomført i første halvdel av 2020, altså før eller like etter koronapandemien kom til landet. Resultatene gir dermed informasjon om hvordan folk hadde det økonomisk ved inngangen til pandemien. Kilde: ssb.no

Les mer

22.04.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA