Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.07.2021

Nye nyttige funksjoner på Statens vegvesens nettsider

Det er nå mulig å søke på et personnummeret eller et organisasjonsnummer for å se hvilke kjøretøy (og hengere) som er registrert på en person eller et foretak:

Sjekk andres kjøretøy.

Det er også mulig å overdra et kjøretøy på vegne av et konkursbo. Bostyrer kan nå sende inn en salgsmelding på vegne av bedriften har gått konkurs. Statens vegvesen må ha dokumentasjon på at bostyrer har rett til å representere den andre parten og følgende dokumenter må vedlegges: 1) Salgsmelding utfylt, underskrevet og skannet 2) Bostyrerattest 3) Kopi av din ID. Kilde: konkursradet.no

Les mer

13.04.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA