Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.07.2021

Stor økning i antall tinglysinger

Løsøreregisteret hadde økning i antall tinglysinger i 2020 og det ble behandlet over 25 000 flere saker enn året før. Kilde: brreg.no

Les mer

15.02.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA