Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.07.2021

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm lagmanns-rettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling

Tingretten hadde frifunnet saksøkte og dømt saksøkeren til å betale saksøktes motkrav. Begge krav var lavere enn 125 000 kroner, som da var grensen i tvl. § 29-13 første ledd, og lagmannsretten nektet saksøkerens anke fremmet. Kilde: lovdata.no

Les mer

09.02.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA